הדרך להצלחה עוברת בייעוץ המקדים ללימודים

כחמישית מהסטודנטים נושרים בשנת לימודיהם הראשונה, אולם רק 4% מהם נעזרים בפסיכולוגיה תעסוקתית על מנת לבדוק את התאמתם למסלול הלימודים והקריירה. מה החשיבות של ייעוץ הלימודים ואיך אפשר לעשות זאת בקלות וברשת?